Siniša Slavinić: Budućnost lova i ribolova u raljama zabrana. Lov i ribolov po principu „kamena s ramena“

Foto Siniša Slavinić

Sudeći po onom što predlaže Europska agencija za kemikalije (ECHA) budućnost lova i ribolova na području Europske unije nije nimalo ružičasta. Naime, ECHA predlaže potpunu zabranu olova u lovu i slatkovodnom ribolovu. Ta agencija predlaže da se na cijelom području EU zabrani prodaja i korištenje olovnog streljiva za lov i sportsko streljaštvo na otvorenom, te onog u ribolovu. Uspjela je već da na njen prijedlog Europska komisija zabrani korištenje olovne sačme u lovu na vlažnim staništima. Doduše ta odluka, kako piše jedan portal, stupa na snagu za dvije godine, koliko je prijelazno razdoblje za primjenu odluke o zabrani upotrebe olovnog streljiva u močvarama odnosno vlažnim staništima. ECHA se poziva na štetnost olova odnosno štetne utjecaje korištenja olova u lovu i ribolovu, opravdavajući zabranu zaštitom ljudskog zdravlja, divljih životinja i okoliša. Istiće se da izloženost olovu štetno djeluje na neurološki razvoj djece, ali i na sve drugo u prirodi. Prema procjeni ECHA-e zbog otrovnog učinka olova uslijed konzumacije mesa divljači ugroženo je oko milijun djece u svijetu, a najmanje 127 milijuna ptica, kako istiće ECHA „riskira“ trovanje olovom.

Što se tiče budućnosti lova i ribolova na tlu EU, vezano uz korištenje olova, bez obzira što je još sve u fazi prijedloga Europskoj komisiji, i lovci i ribolovci imaju razloga za zabrinutost s obzirom da je Europska komisija zaključila da bi proširenje (potpune) zabrane olova bilo opravdano, s obzirom na procjenu štetnih utjecaja korištenja olova u lovu i ribolovu.

Foto Siniša Slavinić

Kako sada stvari stoje Europska agencija za kemikalije predlaže petogodišnje prijelazno razdoblje, prije potpune zabrane prodaje i korištenja olovne sačme (u streljivu malog kalibra) i 18-mjesečno prijelazno razdoblje za sačmu velikog kalibra. Iznimke bi bile za otvorene streljane, gdje se skuplja streljivo i korištenje olovnog streljiva u zatvorenim prostorima. Razmatraju se i druge iznimke u sportskom streljaštvu.

Sportske ribolovce na slatkim vodama, prođe li prijedlog o zabrani korištenja olova, vratit će se na neki način u „kameno doba“ i ribolov po principu „kamena s ramena“. Naime, kad je u pitanju korištenje olova u okviru raznih ribolovnih tehnika (i alata), prijelazno razdoblje za primjenu zabrane bilo bi od tri do pet godina. U tom roku bi se olovna otežanja trebala zamijeniti nekim drugim materijalom, kao što su kamen, čelik i sl. Zabrana korištenja ovisila bi i o tome koriste li ribolovci olova lakša ili teža od 50 grama.

Foto Siniša Slavinić

Još sve nije sasvim jasno u vezi prijedloga zabrane korištenja olova (a ni razrađeno), bar ne u sportskom ribolovu (ukoliko do njega dođe), a očito je da i „zaštitari“ iz ECHA nisu baš najbolje upućeni ni u sve tehnike sportskog ribolova, ni u sve varijante i veličine olova i olovnica odnosno korištenja olova u sportskom ribolovu. Zato ne čude i neki neprovjereni natpisi po portalima i novinskim člancima da bi se zabranilo i korištenje upredenica, pa i monofila u ribolovu određene debljine odnosno promjera.

Sve svemu, bojim se da se lovcima i ribolovcima Europske unije crno piše ukoliko prođu ovi prijedlozi. O prijedlogu zabrane korištenja olova u lovu i ribolovu, poslije sagledavanja znanstvenih dokaza i drugih konzultacija, raspravljat će Odbor za procjenu rizika i Odbor za socioekonomske analize Europske agencije za kemikalije, te potom, uzevši u obzir dobre i loše strane prijedloga o zabrani, svoje će mišljenje iznijeti do sredine 2022. godine. Tek potom će Europska komisija zajedno s 27 država članica EU donijeti odluku o zabrani i uvjetima zabrane ili možda neće, ukoliko u međuvremenu predstavnici lovaca i ribolovaca budu uspješno lobirali u Bruxellesu. Ukoliko zabrana prođe i poslije prijelaznog razdoblja stupi na snagu, morat će se i lovci i ribolovci prilagoditi. Što se sportskog ribolova tiče, očito će mnogi staviti štapove o klin ili će početi odlaziti na privatne vode (ako će biti na bilo koji način od zabrane oslobođene), odnosno oni koji će si to moći priuštiti počet će odlaziti na vode u susjedne zemlje koje nisu članice EU. Opet, s druge strane, olovo će u prijelaznom razdoblju zamijeniti ekološki prihvatljivi (doduše često i skuplji) materijali, koje će ribolovci moći koristiti za razne vrste i veličine otežanja odnosno ugradbene dijelove u jigg glave i sl. Uostalom neke je već moguće kupiti na tržištu.

Siniša Slavinić Hrvatski glasnik

Komentari