Home Izdvojeno MORH raspisao natječaj za prijam kandidata za časnike/časnice Hrvatske vojske

MORH raspisao natječaj za prijam kandidata za časnike/časnice Hrvatske vojske

MORH raspisao natječaj za prijam kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice i doktora medicine/specijalista grana medicine

by Ante R.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u srijedu 5. lipnja 2024. godine javni natječaj za prijam 60 kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice i doktora medicine/specijalista i to za:

• 10 kandidata za područja kibernetičke sigurnosti i/ili informacijskih tehnologija sa završenim stručnim ili sveučilišnim studijem neovisno o području znanosti ili znanstvenom polju (razina kompetencija kandidata za područja
kibernetičke sigurnosti i/ili informacijskih tehnologija utvrdit će se testiranjem u procesu odabirnog postupka)

• 13 doktora medicine ili specijalista grana medicine
• dva doktora veterinarske medicine (mjesto rada Knin i Vinkovci, pod jednakim uvjetima prednost imaju kandidati s “B” vozačkom kategorijom)
• jednog magistra farmacije (mjesto rada Zagreb)
• pet magistra prava
• pet magistra psihologije
• tri kandidata sa završenim stručnim ili sveučilišnim studijem sigurnosti, smjer zaštita od požara ili zaštita na radu ili zaštita okoliša (mjesto rada Zagreb, Velika Gorica, Slunj)
• jednog kandidata sa završenim stručnim ili sveučilišnim studijem građevinarstva (mjesto rada Zagreb)
• osam kandidata sa završenim stručnim ili sveučilišnim studijem građevinarstva
• četiri kandidata sa završenim stručnim ili sveučilišnim studijem ekonomije, smjer računovodstvo (mjesto rada Ploče, Zemunik Donji, Zagreb i Velika Gorica)
• dva kandidata sa završenim stručnim ili sveučilišnim studijem kemije (mjesto rada Slunj)
• šest kandidata sa završenim stručnim ili sveučilišnim studijem znanstvenih polja: matematika, fizika, geologija, geofizika, geografija, meteorologija te svih polja iz područja tehničkih znanosti.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj trebaju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona te ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:
• životopis,
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (ovjerena preslika diplome),
• potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
• dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
• rodni list i
• dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb. Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 01 / 37 84 813 i 37 84 814.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je: za kandidate zdravstvene službe (doktor medicine ili specijalista medicine grana, doktor veterinarske medicine i magistar farmacije) do 1. kolovoza 2024., a za ostale kandidate 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Na natječaj se mogu javiti i kandidati za ponovni prijam sukladno članku 34.b. Zakona o službi u Oružanim snagama, koji će biti primljeni isključivo na nepopunjena mjesta u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih kandidata.
Kandidati mogu imati najviše navršenih 30 godina života do kraja 2024. godine.

Za kandidate – doktore medicine ili specijaliste grane medicine nema dobnog ograničenja.
Kandidati za ponovni prijam u skladu s člankom 34.b. Zakona, odnosno osoba kojoj je djelatna vojna služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu, ne može biti starija od 40 godina života do kraja 2024. godine.

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje po skraćenom programu u kolovozu 2024. godine.

Odabrani kandidati za časnike bit će upućeni na temeljnu časničku izobrazbu u rujnu 2024. godine.
Nakon završetka temeljne časničke izobrazbe kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, dodijelit će im se časnički čin poručnika te će biti raspoređeni na časničku dužnost u Oružane snage RH.

Kandidatima za časnike koji su doktori medicine dodjeljuje se časnički čin natporučnika, a kandidatima za časnike koji su doktori medicine specijalisti grane medicine dodjeljuje se čin bojnika.

Kandidati za ponovni prijam u skladu s člankom 34.b. Zakona bit će izravno po prijemu raspoređeni na dužnost u Oružane snage RH u skladu s osobnim činom i stečenom vojnostručnom specijalnosti.

Više informacija o natječaju možete pronaći na poveznici: https://www.morh.hr/javni-natjecaj-za-prijam-kandidata-kandidatkinja-za-casnike-casnice-i-doktora-medicine-specijalista-grana-medicine/-priopćio je MORH

You may also like