Home Vijesti Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje temeljem sporazuma sa Ministarstvom kulture i medija preuzeo je obvezu obnove stambenih i stambeno-poslovnih zgrada u povijesnoj jezgri Siska, Petrinje i Gline

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje temeljem sporazuma sa Ministarstvom kulture i medija preuzeo je obvezu obnove stambenih i stambeno-poslovnih zgrada u povijesnoj jezgri Siska, Petrinje i Gline

by Ante R.

Nakon provedenih hitnih mjera zaštite na kulturnim dobrima i stabilizaciji kulturnih dobara kojima je prijetilo urušavanje te hitnih evakuacija pokretnih kulturnih dobara (zbirki i inventara), stručnjaci Ministarstva kulture i medija završili su utvrđivanje popisa i procjene šteta na kulturnoj baštini za devet županija.

Temeljem sporazuma Ministarstva kulture i medija i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje isti je preuzeo obvezu obnove stambenih i stambeno-poslovnih zgrada u povijesnoj jezgri Siska, Petrinje i Gline.

Cjeloviti plan obnove usvojit će se nakon konzultacija s jedinicama lokalne samouprave i drugim ministarstvima.

Procjena štete na kulturnim dobrima i ustanovama kulture iznosi oko 640 milijuna eura, od čega je nešto više od 400 milijuna eura na području za koje je proglašena katastrofa a oko 200 milijuna eura u području ostalih šest županija koje su pretrpjele štete od potresa.

Hrvatska ima iskustva u obnovi graditeljske baštine nakon šteta prouzročenih potresom 1979. i 1996. godine na dubrovačkom području te razaranjima u Domovinskom ratu ali sada je riječ je složenom procesu obnove zbog specifičnosti srednjoeuropskog nasljeđa središnje Hrvatske.

Središnji državni ured na provedbi programa usko surađuje sa državnim tajnikom Ministarstva kulture i medija, dr. sc. Ivicom Poljičkom koji se bavi problematikom i izradom Plana obnove objekata kulturnog dobra na potresom stradalom području.

 

” Upravo te stare građevine su značajno stradale tijekom potresa u centru Petrinje, tu smo od samog početka, od popisivanja šteta koje su nam važne da bi mogli aplicirati prema Fondu solidarnosti pa do prvih radnji evakuacije pokretnina iz tih građevina, i na kraju krajeva nažalost, gdje je bilo nužno uklanjanje građevina. Možemo reći da je ta prva faza gdje smo imali prvu sanaciju šteta na neki način privedena kraju. Tu je cijeli prsten oko petrinjskog perivoja i dio ulica koji svi Petrinjci jako dobro znaju kao što je Nazorova, Turkulinova ili Radićeva ulica.

Upravo je u tijeku postavljanje zaštitnih krovića jer je za najveći dio građevina bio uklonjen prvi kat, napravljeno je podupiranje svodova. Radi se trenutno dokumentacija a po završetku iste koristeći sredstva iz Fonda solidarnosti i sredstva državnog proračuna, krenut će se u obnovu samog povijesnog središta. To radimo zajedno sa Središnjem državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje s kojim smo ostvarili jednu iznimno kvalitetnu suradnju s obzirom na to da se radi o opsežnom poslu obnavljanja zapravo cijelog središta Petrinje. Vrlo je važno da se međusobno koordiniramo i da taj posao zajednički radimo ”, izjavio je Poljičak, priopćio je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

You may also like