Home Izdvojeno “BOLJE DA GLEDA U SVOJE DVORIŠTE” Smatra Plenković o predsjedniku te poručuje: “Za razliku od Milanovića, mi sigurno nećemo kršiti zakonske odredbe kao što ih je on kršio kada je bila riječ o predlaganju kandidata za predsjednika Vrhovnog suda.”

“BOLJE DA GLEDA U SVOJE DVORIŠTE” Smatra Plenković o predsjedniku te poručuje: “Za razliku od Milanovića, mi sigurno nećemo kršiti zakonske odredbe kao što ih je on kršio kada je bila riječ o predlaganju kandidata za predsjednika Vrhovnog suda.”

by Ante R.

O izboru novog glavnog državnog odvjetnika u Parizu je govorio i premijer Andrej Plenković.

Kaže kako je Državno odvjetničko vijeće u skladu sa zakonskim rokom raspisalo natječaj za odabir novog glavnog državnog odvjetnika. Natječaj je, kako je podsjetio premijer, bio otvoren od kraja studenog do kraja prosinca, a prijave su podnesene Državnom odvjetničkom vijeću, a ne Vladi.

Plenković je naglasio da će Državno odvjetničko vijeće provesti formalnu proceduru verifikacije kandidatura kako bi osiguralo ispunjenje kriterija. Nakon toga, kandidature će biti proslijeđene Vladi Republike Hrvatske, koja će formirati povjerenstvo od nadležnih ministara, a premijer će predsjedati. Postupak će uključivati intervjue s kandidatima, nakon čega će Vlada donijeti konačan odabir. Taj odabir će biti predstavljen Hrvatskom saboru, poštujući zakonske odredbe i proceduru.

Premijer Plenković je također komentirao postupak bivšeg premijera Milanovića prilikom izbora predsjednika Vrhovnog suda, naglašavajući da će njegova Vlada poštovati zakon i proceduru, za razliku od prethodne prakse. Plenković je istaknuo važnost neovisnosti, profesionalnosti i kvaliteta novog glavnog državnog odvjetnika, naglašavajući da će odabir biti u skladu s dosadašnjim praksama.

– Za razliku od Milanovića, mi sigurno nećemo kršiti zakonske odredbe kao što ih je on kršio kada je bila riječ o predlaganju kandidat za predsjednika Vrhovnog suda. Ja mu savjetujem da bolje gleda u svoje dvorište, a ne da docira nekom drugom, kazao je premijer, piše HRT.