Home Izdvojeno EKSKLUZIVNO Audio zapis koji pokazuje kako radi HLK, otkriva kako se falsificira i zloupotrebljava položaj i ovlasti. Čekamo intervenciju DORH-a i USKOK-a.

EKSKLUZIVNO Audio zapis koji pokazuje kako radi HLK, otkriva kako se falsificira i zloupotrebljava položaj i ovlasti. Čekamo intervenciju DORH-a i USKOK-a.

by Ante R.

Hrvoje Tomasović, doktor medicine, specijalist opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije objavio je audio snimak s razgovorom pravnikom Hrvatske liječničke komore Dinom Salihagićem uz njegov pristanak, te izvršio uvid u spis otvoren po prijavi Predsjednice etičkog povjerenstva. Uvidom u spis utvrđeno je da je prazan i u njemu ne postoji ništa. Slučaj je otvoren nakon pritiska jednog medija povodom smrti novinara Matijanića i Facebook objave Dr. Tomasovića na privatnom Facebook profilu dok je se nalazio na godišnjem odmoru i komentirao smrt poznatog novinara. Osim audio snimke prilažemo i odgovor Dr. Tomasovića na zahtjev HLK za očitovanjem.

HRVOJE TOMASOVIĆ, dr. med.
Svete Ane 91
10430 Samobor
HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA
POVJERENSTVO ZA MEDICINSKU ETIKU I DEONTOLOGIJU
Ul. Grge Tuškana 37
10 000 Zagreb
Na broj: KLASA: 052-02/22-03/52
URBROJ: 385-02/02-23-03
Predmet: Hrvoje Tomasović, dr. med.
– očitovanje po zahtjevu Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju od 1.
ožujka 2023.
– poslan na adresu Ulica Svete Ane 91, Samobor 10430
– uručen dana 10. ožujka 2023.
– rok za očitovanje 15 dana.
1) ZAHTJEV POVJERENSTVA HLK
Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju HLK je dopisom od 8. kolovoza
2022, KLASA: 052-02/22-03/52, URBROJ: 385-02/02-23-03 zatražilo je očitovanje
u vezi mojih komentara objavljenih na društvenoj mreži Facebook od 6. kolovoza
2022 i zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka kojega bi provodilo isto tijelo
koje je i pokrenulo postupak po principu “Kadija te tuži, Kadija te sudi”.
Taj zahtjev potpisala je predsjednica Povjerenstva, a u zahtjevu je navedeno:
Časni sud Hrvatske liječničke komore zaprimio je 03. veljače 2023. godine zahtjev
za pokretanje disciplinskog postupka koji je protiv Vas podnijelo Povjerenstvo za
medicinsku etiku i deontologiju Hrvatske liječničke komore.
Predsjednik Časnog suda Komore proslijedio je predmetni zahtjev za pokretanje
disciplinskog postupka Povjerenstvu za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatske
liječničke komore na prethodni postupak, a sukladno odredbi članka 14. stavka 4. i
odredbi članka 17. stavka 1. Pravilnika o disciplinskom postupku Hrvatske liječničke
komore.
Kako bi Povjerenstvo za medicinsku etiku deontologiju Hrvatske liječničke komore
donijelo svoje mišljenje, molimo Vas da nam za potrebe ovog prethodnog postupka
dostavite svoje očitovanje na navode iz predmetnog zahtjeva za pokretanjem
disciplinskog postupka, koji Vam dostavljamo u privitku.
Moram naglasiti da je ovo drugi put da tražite moje očitovanje zbog istog slučaja
“Matijanić” kao da Vam moje prvo očitovanje nije bilo dovoljno jasno, a iz njega je
vidljivo da ste protuzakonito, brzopleto, bez poštivanja zakonske procedure pod
pritiskom medija zatražili moje očitovanje kako bi ste me mogli kazniti.
2) PRAVNI STAV O VAŠEM PRVOM ZAHTJEVU ZA OČITOVANJE OD 8.
KOLOVOZA 2022.
Povodom navedenog zahtjeva Povjerenstva svakako želim dostaviti svoje
očitovanje, pa to i činim ovim pismenom, međutim ujedno želim skrenuti pozornost
na pravne nedostatke i nepravilnosti u radu Povjerenstva u ovom predmetu koji
zahtjevu oduzimaju legitimitet.
Prije svega, iz zahtjeva od 8. kolovoza 2022. proizlazi podatak da nije upućen na
očitovanje u sklopu provođenja prethodnog postupka u vezi podnesenog zahtjeva
za pokretanje disciplinskog postupka, te da je podnesen bez prethodno primljenog
zahtjeva i na Vašu vlastitu inicijativu. Dokaz tome je audio i video snimka snimljena
13. rujna 2022. uz privolu vašega pravnika Dina Salihagića prilikom uvida u spis tog
mog slučaja “Matijanić” gdje je razvidno da u spisu nema niti jedan dokaz da je
provedena zakonska procedura za traženje moga očitovanja, te je taj zahtjev
podnesen tendenciozno vršeći izravni mobing na mene od strane Vas i HLK.
(Dokaz priložen u privitku)
Kako uz zahtjev Povjerenstva za očitovanje NIJE bio dostavljen zahtjev za
pokretanje disciplinskog postupka, na način propisan čl. 14 Pravilnika o
disciplinskom postupku, i stoga je zahtjev za očitovanje bio manjkav i neodređen jer
nije naznačeno u vezi koje eventualne povrede Kodeksa medicinske etike i
deontologije Povjerenstvo očekuje moje očitovanje. SVE JE VIDLJIVO IZ
PRILOŽENIH DOKAZA AUDIO I VIDEO SNIMKI.
Kako je zahtjev za očitovanje podnesen na Vašu vlastitu inicijativu Povjerenstva i
bez prethodno primljenog zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka, to znači
da Povjerenstvo, iako ima ovlast iz čl. 24 Statuta HLK u praćenju i nadziranju
provođenja pravila medicinske etike i deontologije i poduzimanju odgovarajuće
mjere u slučaju njihovog kršenja ( st 1 toč. 2), ne može istovremeno kumulirati dvije
procesne uloge: s jedne strane nadzornog tijela za provođenje pravila medicinske
etike i deontologije i ovlaštenog poduzimatelja odgovarajućih mjera (uključujući i
podnošenje zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka; čl. 11 st 1 Pravilnika o
disciplinskom postupku), a s druge strane ovlaštenika na traženje očitovanja kako
bi na temelju tog očitovanja (ili bez njega) podnijelo zahtjev za pokretanje
disciplinskog postupka.
Način izražavanja Povjerenstva u podnesenom zahtjevu za očitovanje s jedne
strane upućuje na ovlast iz čl. 24 st 1 toč. 2 Statuta HLK u praćenju i nadziranju
pravila medicinske etike i deontologije, a s druge strane na ovlast iz čl. 24 st 1 toč.
6 Statuta HLK u poduzimanju potrebnih prethodnih radnji za provođenje postupka
pred sudom Komore. Te dvije uloge Povjerenstva nije dopušteno kumulirati a ovim
zahtjevom za očitovanje, a Povjerenstvo upravo to čini.
Osim toga, rad Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju mora biti objektivan
i iznad svega principijelan i neovisan, ali kako se u svojem zahtjevu Povjerenstvo
već unaprijed negativno izrazilo u odnosu na moje komentare („“neprimjeren način“,
„služeći se uvredljivim riječima i neprihvatljivim sadržajem“) stvorilo je uvjerljivi
dojam da u ovom slučaju nije i ne želi biti objektivan i neovisan. Stoga ovaj zahtjev
Povjerenstva za očitovanje sadrži nedopustivi paternalistički stav kojim, kao
institucionalno nadređeno i superiorno tijelo, sebe nameće kao jedini i glavni
autoritet za ocjenu moralne opravdanosti mojeg izražavanja i intelektualne slobode
mojeg izražavanja misli.
Predmetni zahtjev za očitovanje Povjerenstva potpisalo je predsjednica, no iz
priloženih dokaza audio i video snimki vidljivo je kako odluka da se podnese zahtjev
za očitovanjem nije donesena javnim glasovanjem svih članova Povjerenstva (čl.
12 Statuta HLK) ni da je ta odluka ikada donesena, nego je zahtjev za očitovanjem
samostalna i neovlaštena odluka predsjednice Povjerenstva.
U svakom slučaju svi navedeni pravni prigovori predmetnom zahtjevu oduzimaju
legitimitet i kod mene stvorili su snažan i neoborivi osjećaj totalnog izostanka
neovisnosti, nepristranosti i principijelnosti bez kojih niti jedan postupak ne može
biti pravedan i pošten. VAŠ ZAHTJEV ZA MOJIM OČITOVANJEM JE
PROTUZAKONIT I NELEGALAN.
3) OČITOVANJE NA ZAHTJEV OD 8. KOLOVOZA 2022.
a) Dana 6. kolovoza 2022. godine izrazio sam javno sućut preminulom novinaru
putem društvene mreže Facebook.
Iz moje objave, a ne komentara može se jasno zaključiti :
-moj vrijednosni sud po kojem smo pok. Matijanić i ja bili na različitim stranama
političkog spektra
-moj respekt prema profesionalnom novinarskom habitusu pok. Matijanića
-moje žaljenje zbog smrti i plasman sućuti obitelji
-moja intencija prema pružanju pomoći
Na moju izrečenu sućut preminulom novinaru dolazi do javne rasprave na
društvenoj mreži Facebook, ali u komentarima između osoba iz moga političkog
spektra i mene. Razlog nastale rasprave je negodovanje mnogih slobodnomislećih
ljudi kako ja nisam trebao izražavati sućut preminulom novinaru jer kako prema
njihovom mišljenju dotični bio mrzitelj i neprijatelj Hrvatske države kao i Hrvatskoga
naroda.
To je razlog gdje sam se osobno uključio se u raspravu štiteći pokojnika od
nepotrebnih negativnih komentara i pokušao sam objasniti – mrtve se ne dira.
Mrtve se pušta na miru, a sa živima se raspravlja. U toj raspravi između mene i
jedne osobe dolazi do spornog komentara koji nije baš dobro “sjeo” pokojnikovim
političkim istomišljenicima. Napominjem kako se radi o komentaru upućenom
određenoj osobi unutar rasprave između dvije osobe, a ne javnoj objavi upućenoj
svima.
Onome tko je bez predrasuda pročitao sve komentare to je bilo više nego kristalno
jasno.
Pretpostavljam da su nejasnoće u razumijevanju nastale zbog ovih mojih rečenica
u jednom komentaru moje rasprave s jednom određenom osobom.
– „Ovo cipelarenje mrtvaca mi je odvratno. Što ga nije netko od velikih desničara
kada su ga tako mrzili uhvatio za uši i prebio? Naravno da nisu, ali sada svi nešto
likuju i otvaraju šampanjac. Čemu? Mrtvacu koji je umro na dosta blesav način!“
– „Da je bio neki drugi novinara koji je dobar sa mnom sigurno bi me nazvao i ja bi
sve napravio da mu pomognem i to pod odmah!“
– … Ovo cipelarenje mrtvaca mi je odvratno…
Objašnjenja napisanih rečenica :
– Fraza „ cipelarenje mrtvaca „ slično kao primjerice fraza.. „mamuzanje mrtvog
konja „ su fraze kojima se naglašava uzaludnost i nesvrhovitost nekog postupanja,
a u konkretnom slučaju se odnosi na lijevo-liberalno usmjereno novinarstvo koje
dominira hrvatskim javnim prostorom i koje smrt kolege koristi za vlastitu promociju.
– …Što ga nije netko od velikih desničara kada su ga tako mrzili uhvatio za uši i
prebio ? Naravno da nisu, ali sada svi nešto likuju i otvaraju šampanjac…..
Radi se o upitnoj rečenici hiperboličnog tona koja predstavlja retoričko pitanje
koje samo u sebi nosi odgovor. Navedenim sam htio naglasiti apsurd prema kojem
gore spomenuto novinarstvo traži nepostojeće neprijatelje na desnoj strani
političkog spektra i aluzija je na hipotetičku situaciju koja je istovremeno i paradoks
koji za svrhu ima naglasiti kontrast. Desničari niti jesu, niti su imali namjeru
obračunavati se s Matijanićem za vrijeme njegovog života, tako da … ga prebiju i
vuku za uši … (metaforička aluzija na pretpostavljeno desničarsko nasilje koje kao
lažnu percepciju neki novinari nerijetko plasiraju ). Nadovezujem se opet u vidu
metafore misleći na novinare i dio javnosti koji kapitaliziraju na smrti kolege i to
tako da uz….likovanje i otvaranje šampanjca …putem novinarsko skribomanske
hajke uvjetuju medijski linč usmjeren prema medicinskim djelatnicima prije nego
što su nadležne inspekcijske i nadzorne službe utvrdile eventualno sporne
momente oko preminuća pokojnika, a sve s ciljem vlastite narcisoidne promocije.
Naknadno je evidentno da je spomenuti linč usmjeren i prema meni osobno sa
svrhom diskreditacije mojeg političkog, vrijednosnog i profesionalnog statusa što je
očigledno prezentirano i putem objava na internet portalima koje čine povod za ovo
očitovanje.
– ….Čemu? Mrtvacu koji je umro na dosta blesav način!“
Čemu nazdravljaju, pitam se u duhu ironije i dajem isto tako ironičan
odgovor ..Mrtvacu koji je umro na dosta blesav način!“… misleći na smrt koja
moguće nije bila nužan ishod i nije li takvo preminuće blesavo, samim tim ako je
postojala realna vjerojatnost da bude spriječeno ispravnom akcijom ljudskog faktora
!?
– …“Da je bio neki drugi novinara koji je dobar sa mnom sigurno bi me nazvao i ja bi
sve napravio da mu pomognem i to pod odmah!“..
Na žalost, vidim da moram objašnjavati svaku riječ, pa ću objasniti i ono “dobar”.
Kada se u Splitu kaže da je netko dobar s nekim, to znači da se poznate ( „Biti
dobar s nekim“ uvriježena je žargonska fraza koja svojim opsegom zaokružuje
cijelu paletu međuljudskih odnosa od pukog poznanstva do slojevitije relacije,
prijateljstva npr. ). Dakle, nije se odnosilo na pokojnika, nego na moje poznanike
što bi bilo da su se našli u toj tragičnoj situaciji kao pokojnik. Ja bih im pomogao, ali
ne kako mi se zlonamjerno imputira da bih pomogao bolničkom “vezom”, nego bih
pomogao svojim liječničkim znanjem, pregledom, savjetom, a ako treba i sam bi ih
odveo u bolnicu ukoliko bih kao liječnik zaključio da je neophodno.
Nigdje nisam napisao da bih pomogao nekakvom bolničkom “vezom”. Pokojnika
nisam poznavao osobno, ali od drugih zajedničkih poznanika imao sam spoznaje
da on nikada ne bi sa mnom niti sjedio za istim stolom, jer sam ja za njega bio biće
nižega reda nedostojno da živi prema onome što je javno govorio u Gradu Splitu.
Tako nikako, na žalost, nije ni bilo mogućnosti da me on, ili netko od njegovih
prijatelja nazove za pomoć.
Hipotetički gledano, da me je pok. Matijanić poznavao ili da me netko od njegovih
prijatelja zamolio da ga osobno pregledam kao liječnik jer je čovjek bio bolestan
( što je i moja liječnička dužnost da se na svaki poziv bolesnika odazovem, jednako
kao što moram stati i pomoći mojim liječničkim znanjem kada naiđem na prometnu
nesreću sa stradalim ljudima ), možda bi nakon moga obavljenog liječničkog
pregleda na licu mjesta nakon što sam utvrdio da pacijent treba interventna
hospitalizacija novinar Matijanić danas bio živ !?
Moguće bih sukladno procjeni i osobno bolesnika stavio u automobil i odvezao ga u
nadležnu medicinsku ustanovu ? Moguće bih pomogao samo savjetom, kao
nebrojeno puta do sada ?
Sada i ovim putem pitam Naslov da li bi život spašen na takav način bio suprotan
nekom etičkom dokumentu i profesionalnom protokolu ?
..Možeš smatrati da je na kraju umro zbog svojih kvazi poštenih stavova kako mu
ne trebaju protekcije i onda nema koga zvati za pomoć. Prijateljstva i postoje da se
pomogne jedan drugome, ali on očito nije imao prijatelja niti među svojima!
Misao zaključujem drugom rečenicom koja daje kontekstualni smisao i isključuje
eventualnu afirmaciju protekcije iz rečenice koja joj prethodi, jer traženje i pružanje
pomoći ne smatram protekcijom. Nije li logično da svatko od nas ili naših bližnjih, a
koliko je poznato pok. Matijanić nije bio sam, traže pomoć. Ima li išta normalnije
kada su apsolutna stanja ( život/ smrt ) u pitanju pomoć tražiti ne samo od
prijatelja, nego i od onih koje se ne smatra prijateljima ? Stava sam da je to životno
logično i da u tom slučaju svi protokoli postaju podređeni sili prirodne nužnosti.
Svako drugo mišljenje i postupanje držim (samo) destruktivnim, budući da život
smatram vrhunskim dobrom.
Ostali dio komentara ne vidim spornim u vidu pojašnjenja, budući da je u duhu i
smislu sinkrono s gore navedenim, a ako Naslov smatra suprotno predlažem da
signira sve sporne točke te da isto u vidu kauzalne veze stavi u odnos s povredom
točno određenog članka/stavka konkretnog propisa na koji se referira.
Sumarno tvrdim da svojim komentarima nisam povrijedio niti jedno etičko pravilo,
no dozvoljavam da nisam bio u dovoljnoj mjeri jasan budući da neformalna
konverzacija putem društvenih mreža unatoč tekstualnoj formi i javnoj dostupnosti
predstavlja supstitut za verbalnu komunikaciju i ne podliježe stilskim, semantičkim,
gramatičkim i drugim kanonima formalne tekstualne konverzacije.
b) sloboda govora
Sve navedeno u gornjem očitovanju Ustav Republike Hrvatske, kao najviši pravni
akt naše države, člankom 38 označava slobodom mišljenja i izražavanja misli koja,
kao jedna od temeljnih osobnih i političkih sloboda i prava, pripada svakom
građaninu Republike Hrvatske: liječnicima, intelektualcima svih drugih naobrazbi,
ne-intelektualcima te neobrazovanim i nepismenim ljudima, svima na jednaki
način.
Vaše nepoznavanje USTAVA RH i Vaš smiješan pokušaj krivog interpretiranja
Članka 38 USTAVA RH tako da ga Članak 59 negira govori samo o Vašem pravnom
neznanju ili namjernom pokušaju manipuliranja kako bi izmislili pravnu osnovu i
mogućnost meni izricanja kazne i to što teže, vjerojatno Vama i Vašim
istomišljenicima to bolje.
Inače članak 59 USTAVA RH kaže : “Svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu
u skladu sa zakonom”, što znači da svaki državljanin Rh ima pravo na zdravstvenu
zaštitu prema “Zakonu o zdravstvenoj zaštiti”, a ne prema “Zakonu o liječništvu”
kako vi pokušavate iskrivljeno i zlonamjerno tumačiti.
To ustavno jamstvo osobito obuhvaća slobodu govora i javnog nastupa i nitko ga ne
može oduzeti a “OGRANIČITI SE MOŽE SAMO ZAKONOM” i to pod strogim
uvjetima iz čl. 16 Ustava. Ako bi se netko, ipak, usudio oduzeti ili ograničiti
slobodu govora i javnog nastupa odgovarat će kazneno zbog kaznenog djela iz čl.
127 Kaznenog zakona – povreda slobode mišljenja i izražavanja misli.
Upuštate se u avanturu pravnog tumačenja, a pri tome uopće ne razumijete ono što
tumači . U pravnom smislu Vaše izneseno nema nikakvu pravnu vrijednost i samo
pokazuje razmjer nekompetentnosti .
Prije svega , ja ne osporavam pravo pokojnog na liječenje i zdravstvenu skrb , niti
mu oduzimam ustavno jamstvo prava na zdravstvenu zaštitu.
Upravo suprotno od toga, ja kritiziram sustav koji pokojnom nije pružio zdravstvenu
skrb, kritiziram zdravstveni sustav i liječnike koji ga čine jer sustav ne funkcionira
učinkovito, a na primjeru pokojnog to je doslovno došlo do izražaja . Svejedno je
hoću li taj neefikasan sustav opisati riječima da funkcionira po sistemu protekcije ili
da selektira pacijente po nekom drugom kriteriju , ili bilo kojim drugim riječima , jer
stvarnost pokazuje da redovnim putem zdravstvena zaštita ne može pružiti pomoć
pacijentima na vrijeme ( ili za života kao u slučaju pokojnog ) dok istovremeno
nekim pacijentima koji su jednakiji od ostalih, u prekorednim intervencijama pomoć
se pruža odmah dok su ostalima na raspolaganju samo duge liste čekanja ( i po
nekoliko mjeseci bez obzira na vrstu bolesti ).
Jamstvo na slobodu govora svakom čovjeku osigurava nekažnjeno i slobodno
iznošenje svojih ideja i stavova te osobito kritiziranje nepravilnosti u društvu . To je
suština demokracije . Ponekad se to jamstvo suprotstavlja jamstvu na čast , ugled i
dostojanstvo . U tom slučaju , na temelju okolnosti slučaja procjenjuje se je li
sloboda govora bila u javnom interesu i je li govor imao za cilj poništiti nečije
dostojanstvo i čast .
U mom slučaju, iz sadržaja moga istupa vidljivo je da govorim u javnom interesu i
kritiziram neefikasnost zdravstvenog sustav i da spominjanje pokojnog, u ukupnosti
njegovog izražavanja, nije bilo u funkciji ugrožavanja dostojanstva i časti pokojnog .
Zbog toga nisam ugrozio čast i dostojanstvo pokojnog i imam pravo na slobodu
govora kojom kritiziram nepravilnosti i neefikasnost zdravstvenog sustava . To što
unutar te opravdane kritike spominjem liječničku profesiju , time nisam povrijedio
niti Kodeks jer se i liječnike može kritizirati u svim slučajevima kada organizacijski ili
stručno ne pružaju zdravstvenu zaštitu. Iz Vaših stavova i Vašeg zlonamjernog
tumačenja USTAVA, zakona i kodeksa može se zaključiti da se moj krimen sastoji u
tome što sam se drznuo kritizirati liječničku profesiju.
Opasno ste okrenuli teze naglavačke – umjesto da od svih, i od liječnika također,
zahtijevate popravljanje stanja koje dovodi do nepravilnosti i zahtijevate
odgovornost zbog neefikasnog sustava ili pogrešnog rada liječnika (Kodeks
propisuje obveze liječnika prema pacijentima , a te obveze propisuju i Zakon o
liječništvu i Zakon o zdravstvenoj zaštiti), okomili ste se na meni koji je problem
ispravno označio i upozorio na neefikasnost koja je dovela do smrti pokojnog,
odnosno jer je u javnom interesu kritizirao nepravilnost u zdravstvenom sustav.
Prema tome, poštovani kolege iz Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju,
sada smo na terenu prava a ne na terenu medicine i skrećem vam pažnju, kao
nepoznavateljima prava i pravne norme, na ozbiljnost značaja ustavnog jamstva iz
čl. 38 Ustava koje me štiti od svakog pokušaja ograničenja ili uskrate prava govora i
javnog nastupa.
Kada je zahtjev Povjerenstva za davanje mojeg očitovanja zbog objavljenog teksta
na društvenoj mreži uključio unaprijed izrečenu osudu tvrdnjom da sam „na
neprimjeren način“ komentirao slučaj zdravstvene skrbi novinara Vladimira
Matijanića i da sam u tim komentarima koristio „uvredljivi rječnik i neprihvatljivi
sadržaj“, takav ozbiljan prigovor uz prijetnju donošenja „stava o etičnosti“ izjava u
odnosu na Kodeks medicinske etike i deontologije s mogućnošću podnošenja
zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka, uz dužno poštovanje prema HLK,
iako izrečen i od etičkog povjerenstva naše strukovne udruge, predstavlja ozbiljno
uskraćivanje i ograničenje moje slobode govora i javnog nastupa.
Uvjeren sam da HLK i njezino Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju ne
želi preuzeti osobnu odgovornost za takvo ozbiljno kršenje Ustavnog jamstva
svojeg člana pa predlažem da, zbog izbjegavanja štetnih posljedica za bilo
koga, ovo pitanje ne ocjenjuju liječnici članovi etičkog povjerenstva kao pravni laici.
Potpuno sam siguran da moj način izražavanja na društvenoj mreži nije bio
„neprimjeren“ niti „uvredljiv i riječima neprihvatljivog sadržaja“ već da je izražavanje
slobodno mislećeg intelektualca koji na kritički način ocjenjuje događaje u vezi
nesretne smrti pokojnog novinara. Zbog toga nije jasno kako je predsjednica
Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju uspjela unaprijed i isključivo na
temelju svojeg dojma moj javni nastup ocijeniti kao „neprimjeren“ i „uvredljivim
riječima neprihvatljivog sadržaja“. Naravno, to je učinila prije mojeg bilo kakvog
obrazloženja, očitovanja ili pojašnjenja zbog čega sam odlučio iznijeti svoj
komentar, kao da ona unaprijed točno zna što i zbog čega sam htio komentirati.
Pobogu, zar predsjednica našeg etičkog povjerenstva bolje od mene zna što sam
htio reći svojim komentarom i zar unaprijed i prije mojeg očitovanja točno zna da je
moj rječnik bio neprimjeren, uvredljiv i neprihvatljivog sadržaja? Taj bihevioristički
stav vlastite dominacije i nametanja vlastitog mišljenja kojim negira neovisnost
slobodne misli o društveno aktualnim temama za mene nije prihvatljiv, a nije
prihvatljiv niti zahtjevima ustavnog jamstva slobode govora kao niti zahtjevima
pravičnog i poštenog odlučivanja propisanog čl. 29 Ustava Republike Hrvatske te
čl. 6 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Ta nevjerojatna lakoća
arbitrarnosti u zauzimanju stavova meni oduzima svaku šansu za objektivnost
odlučivanja Povjerenstva u ovom slučaju. To HLK ne smije dopustiti jer je čl. 2
Statuta HLK određeno da je dužna štititi prava i zastupati interese svih liječnika.
Sada je više nego ikada sazrelo vrijeme da se ocjena etičnosti postupanja i javnog
nastupa liječnika više ne ocjenjuje na pravno laički način, isključivo prema vlastitom
dojmu članova etičkog povjerenstva, prema njihovom vlastitom doživljaju koji nema
nikakav pravni prosudbeni dokazni značaj.
Ako HLK želi slijediti zahtjeve pravne norme, osobito Ustava Republike Hrvatske,
svakako i civilizacijske dosege značenja jamstva slobode govora, nužno je da
etično povjerenstvo smjesta napusti model ocjenjivanja pojedinog slučaja na
temelju vlastitog dojma i prihvati pravne stavove hrvatskih sudova te osobito
Ustavnog suda Republike Hrvatske te Europskog suda za ljudska prava čije odluke
obvezuju svakog. A ti stavovi o dosegu slobode govora nameću jasna obvezujuća
pravila:
– sloboda govora ima prednost pred pravom na dostojanstvo. Sloboda govora ne
odnosi se samo na informacije i ideje koje su blagonaklono prihvaćene,
blagoglagoljive su ili se ne smatraju uvredljivima ili ne izazivaju nikakvu reakciju,
već se odnosi i na one koje vrijeđaju, šokiraju ili uznemiravaju. To je zahtjev
pluralizma, tolerancije i slobodoumlja bez kojih nema demokratskog društva i taj
zahtjev postavili su Ustavni sud Republike Hrvatske i Europski sud za ljudska
prava, a njihove odluke obvezuju svakog pa i HLK i njezina tijela.
Predlažem da Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju prouči presude
Europskog suda za ljudska prava u predmetu Guja protiv Moldavije br.
14277/04; Bedet protiv Švicarske, br. 56925/08; Europapress Holding d.o.o. protiv
Hrvatske, br. 25333/06; Mladina d.d. protiv Slovenije, br.
20981/10; AxelSpringer AG protiv Njemačke, br. 39954/08, odnosno
presude Ustavnog suda br. U-III-7479/2019; U-III-2193/2016; U-III-2588/16.
Radi ilustracije svega što ovdje ističem želim naglasiti stav Europskog suda za
ljudska prava u jednom od navedenih predmeta (Oberschlick protiv Austrije) u
kojima su javne osobe nazvane „idiotom“ i „ne mozgovnim invalidom“, u kojem je
svojom presudom ocijenio da nije riječ o uvredama već o debati o pitanjima od
javnog interesa zbog čega se takve izjave moraju tolerirati.
U ovom konkretnom slučaju ja nisam nikoga uvrijedio niti ugrozio njegovo
dostojanstvo već sam u vezi općeg društvenog problema u zdravstvu Republike
Hrvatske i o javnoj osobi novinaru gospodinu pok.Matijaniću iznio svoj stav kao
liječnik i intelektualac koji poznaje problematiku i ne slaže se s aktualnim stanjem u
zdravstvenom sustava kojeg kritiziram.
To znači da su moji komentari izraz postupanja i ponašanja koji je u cijelosti u
skladu sa zakonima Republike Hrvatske i Ustava.
c) nema disciplinskog djela i protupravnosti postupanja
Ako etičko povjerenstvo s pažnjom prouči moje očitovanje i ako još dodatno
angažira pravne stručnjake radi provjere i tumačenja pravnih normi na koje
upućujem i koje članovi povjerenstva ne poznaju pa su se do sada u postupanju
prema meni rukovodili isključivo vlastitim subjektivnim dojmom, siguran sam da će
doći do zaključka da u mojim komentarima na društvenim mrežama nema
elemenata koji bi opravdali donošenje mišljenja i stava o navodnoj neetičnosti mojih
izjava. U mojim komentarima nema povrede Kodeksa medicinske etike i
deontologije nema niti protupravnosti postupanja jer sam komentare
usmjerio na kritiku negativne pojave a ne na pokojnog Matijanića koji je
žrtva kritizirane negativne pojave, a bez protupravnosti nema disciplinskog djela.
d) prijedlog zaključka
Sve što je ovdje navedeno opravdava zaključak i prijedlog etičkom povjerenstvu da
u praćenju i nadzoru postupanja po pravilima medicinske etike i deontologije
zauzme stav da moji komentari na društvenim mrežama jesu u skladu sa
zahtjevima etičkog ponašanja liječnika.
e) Moram Vas podsjetiti kao je taj medijski linč pokrenut putem javnih medija
priopćavanja protiv mene osobno zbog “navodne” neetičke javne komunikacije u
slučaju Matijanić, a predvođen i pisan od strane dopredsjednice HUBOLA-a Lane
Videc Penavić inače Vašeg člana HLK-a Povjerenstva za ostale liječničke
djelatnosti. k
Dana 7. kolovoza 2022. HUBOL i dotična dopredsjednica, Vaš članica HLK
Povjerenstva za ostale liječničke djelatnosti vrlo žustro i licemjerno su me prozvali i
osudili bez iti jednog argumenta krivo i lažno tumačeći moj komentar na društvenoj
mreži Facebook u slučaju preminulog novinara Matijanića, te prijavili komori zbog
navodnog neetičnog pisanja.
Tada su napisali :
“HUBOL i njegovi članovi traže zdravstveni sustav koji jednako liječi sve pacijente,
bili oni poznate ili nepoznate osobe, ‘moćni’ pojedinci ili ne. HUBOL stoga ponovno
ističe temelj humanog javnog zdravstvenog sustava: zdravstveni sustav mora biti
jednako dostupan svima, bez obzira na položaj pojedinca u društvu.
Osnova etičkog postupanja u medicini zacrtana je u Ženevskoj liječničkoj prisegi
(poznatija kao Hipokratova zakletva) koja izrijekom i jasno obvezuje svakog
liječnika da niti jedno obilježje u pogledu dobi, bolesti ili nemoći, vjere, etničkog
podrijetla, roda, narodnosti, političke pripadnosti, rase, spolne orijentacije, klasne
pripadnosti ili drugih čimbenika ne smije utjecati na njegovo liječenje bolesnika.
HUBOL se dosljedno zalaže za sustav temeljen na kvaliteti, provjeri te kvalitete i
postupcima poboljšanja kvaliteta zdravstvene usluge.
HUBOL je iskreno zgrožen napisanim stavom doktora Tomasovića i javno se
ograđuje od takve neetičke komunikacije. Doktor Tomasović nije član HUBOL-a te
ga stoga HUBOL, koji je udruga, ne može sankcionirati. Naime, kao i kod svih
drugih udruga stegovni postupci mogu se voditi samo protiv članova udruge.
Međutim, HUBOL će podnijeti službenu prijavu protiv doktora Tomasovića
nadležnim tijelima HLK-a. Također, HUBOL zahtijeva od svih hrvatskih institucija
koje imaju mogućnosti sankcioniranja doktora Tomasovića, da to i učine. Udruga
smatra da ovakvi sramotni istupi pojedinih zdravstvenih djelatnika nanose ogromnu
ljagu plemenitom medicinskom pozivu.
Udruga bolničkih liječnika smatra kako je ključno istaknuti da liječnici ne podržavaju
ovakve stavove i mišljenja te da ih smatraju nedoličnim i nedostojnim struke i
etičnog postupanja i komunikacije”, stoji u priopćenju HUBOL-a.”
Da su tada imali razloga napadati me i prozivati jer sam kriv sam bi se složio s
navedenim, ali to nije bilo istina. Niti sam postupao neetično, niti sam se ogriješio o
struku, niti je ijedan moj postupak bio suprotan Hipokratovoj zakletvi.
No njih to tada nije smetalo što to nije istina jer njihova neosnovana mržnja i
netrpeljivost prema meni koja je proizlazila iz njihove nekontrolirane mržnje jer ne
mislim poput njih.
Doktorica Lana Videc Penavić je jedna od onih koje su stvarale hajku na mene i
tražila oduzimanje moje liječničke licence zbog slučaja Matijanić. Lažno je
interpretirala moju Facebook komunikaciju u komentarima. Doktorica Lana je jedna
od onih koja je autor ove prijave komori protiv mene tijekom ljetnih mjeseci dok je
lješkarila na plaži. O kakvoj osobi je riječ uvijek najbolje ona sama kaže o sebi. Pa
evo kakva je osoba i liječnica doktorica Lana Penavić. To je osoba koja svima želi
tešku bolest i smrt ako ne misle kao ona ili ako ih ne uspije natjerati u reviziju
njihovih stavova. Ne moram reći koliko je ovo strašno i koliko je ovo ispod svake
razine. Kako je dotična doktorica zaposlena u mome KBC-u, objavljujem da
odbijam raditi s takvom osobom i da neću dozvoliti takvom nekome kontakt s
pacijentima o kojima ja brinem. Pretpostavljam da je Hrvatska liječnička komora
pokrenula postupak protiv ovakve liječnice izrazito nehumanih stavova protivnih
Hipokratovoj zakletvi. Uskogrudna i netolerantna na tuđu individualnost i različitost
stavova. Neintelektualno, fašističko, jedino je ispravno što ona misli a drugi, ako
misle drukčije, moraju oboljeti i umrijeti jer ne misle poput nje.
Kako pristupa liječenju onih koji joj nisu simpatični ili misle drukčije? Da li ti imaju
šansu probuditi se iz anestezije u koju ih gurne ta liječnica ne humanističkih
opredjeljenja?
Doktorica Lana Videc Penavić inače član Povjerenstva za unutarnji nadzor i
kontrolu rada KBC-a gdje ja radim i putem istog povjerenstva kroz koje se
obračunava s neistomišljenicima! Inače dotična doktorica je putem istog
povjerenstva potpisala meni opomenu pred otkaz zbog mog javnog istupanja na N1
kada sam iznosio činjenice o određenim problemima u zdravstvu.
Pitanje je može li takva osoba obnašati nekakvu funkciju s ovako javno izrečenim
stavovima u suprotnosti s Hipokratovoj zakletvom, te je upitno da li osoba takvih
stavova može obnašati liječničku profesiju na profesionalan i human način?
Pa iz tih svih razloga prilažem dokaze nedvojbene neetične javne komunikacije
doktorice Lane Videc Penavić u privitku uz moje javno reagiranje i negodovanje na
nedolično ponašanje Vaše članice Povjerenstva za ostale bolničke djelatnosti i
dopredsjednice HUBOL-a.
“Doktor Hrvoje Tomasović i mnogobrojne kolege najoštrije osuđuju sramotnu javnu
komunikaciju doktorice Lane Videc Penavić vezano za slučaj javne komunikacije
dotične liječnice kako joj dođe da svima poželi tešku bolesti ako bi ih to natjeralo na
reviziju njihovih stavova, te kako se nada da će virus biti dovoljno precizan kada se
proširi dodatno.
Doktor Hrvoje Tomasović i mnoge njegove kolege traže dravstveni sustav koji
jednako liječi sve pacijente, bili oni poznate ili nepoznate osobe, “moćni” pojedinci ili
ne. Doktor Hrvoje Tomasović stoga ponovno ističe temelj humanog javnog
zdravstvenog sustava: zdravstveni sustav mora biti jednako dostupan svima, bez
obzira na položaj pojedinca u društvu.
Osnova etičkog postupanja u medicini zacrtana je u Ženevskoj liječničkoj prisegi
(poznatija kao Hipokratova zakletva) koja izrijekom i jasno obvezuje svakog
liječnika da niti jedno obilježje u pogledu dobi, bolesti ili nemoći, vjere, etničkog
podrijetla, roda, narodnosti, političke pripadnosti, rase, spolne orijentacije, klasne
pripadnosti ili drugih čimbenika ne smije utjecati na njegovo liječenje bolesnika.
Doktor Hrvoje Tomasović se dosljedno zalaže za sustav temeljen na kvaliteti,
provjeri te kvalitete i postupcima poboljšanja kvaliteta zdravstvene usluge.
Doktor Hrvoje Tomasović je iskreno zgrožen napisanim stavovima doktorice Lane
Videc Penavić i javno se ograđuje od takve neetičke komunikacije. Doktor Lana
Videc Penavić je član HUBOL-a te je stoga HUBOL, koji je udruga, može
sankcionirati. Naime, kao i kod svih drugih udruga stegovni postupci mogu se voditi
samo protiv članova udruge.
Doktor Hrvoje Tomasović će podnijeti službenu prijavu protiv doktorice Lane Videc
Penavić nadležnim tijelima HLK-a. Također, doktor Hrvoje Tomasović zahtijeva od
svih hrvatskih institucija koje imaju mogućnosti sankcioniranja doktorice Lane Videc
Penavić, da to i učine. Doktor Hrvoje Tomasović smatra da ovakvi sramotni istupi
pojedinih zdravstvenih djelatnika nanose ogromnu ljagu plemenitom medicinskom
pozivu.
Doktor Hrvoje Tomasović smatra kako je ključno istaknuti da liječnici ne podržavaju
ovakve stavove i mišljenja te da ih smatraju nedoličnim i nedostojnim struke i
etičnog postupanja i komunikacije.”
Molim da se doktorica Lana Videc Penavić očita o njezinoj nedvojbenoj i neupitnoj
neetičnoj javnoj komunikaciji na društvenim mrežama jednako kako ste to
bezrazložno tražili od mene gdje nije bilo niti naznake neetične komunikacije, a
kamoli izjava poput ovih koje je Vaše članica povjerenstva izjavljivala pišući po
društvenoj mreži Facebook.
U svijetlu javne komunikacije Vaše dužnosnice HLK-e Lane Videc Penavić putem
iste te društvene mreže Facebook moji komentari koji su od medija zlonamjerno
krivo protumačeni djeluju prema komentarima Vaše djelatnice Lane Videc Penavić
kao “Evanđelje po Mateju”, naspram njezinih koji kao da su prepisani iz Hitlerovog
“Mein Kampf-a”. Tako da se čudim odakle vam hrabrost i obraz prozivati me i tražiti
očitovanja od mene koji sam šest puta za redom biran od strane pacijenata kao
jedan od najboljih abdominalnih kirurga u državi.
S poštovanjem,
Samobor, 12 . ožujka 2023.
Hrvoje Tomasović, dr. med.
Prilog očitovanju :
– kopije i screen shoot originalnog posta i konverzacije u vidu komentara ispod
objave.
– audio snimku napravljenu prilikom uvida u spis 13. rujna 2022. uz privolu Vašega
pravnika Dina Salihagića.
– video snimka napravljena prilikom uvida u spis 13. rujna 2022. uz privolu Vašega
pravnika Dina Salihagića.
– Kopije i screen shoot originalnog posta i komunikacije doktorice Lane Videc Penavić