Home Izdvojeno Sandra Benčić biografija: životna priča kandidatkinje koju Možemo šalje na Plenkovića

Sandra Benčić biografija: životna priča kandidatkinje koju Možemo šalje na Plenkovića

by Ante R.

Sandra je iskustvo u pripremi i implementaciji projekata financiranih iz fondova EU stjecala kao nezavisna konzultantica u području regionalnog razvoja, socijalnih usluga i razvoju civilnog društva. Suosnivačica je konzultantske tvrtke Razbor gdje je i radila do 2010. godine, a nakon toga je radila u nevladinim organizacijama; Centru za mirovne studije i Kući ljudskih prava na programskom razvoju i namicanju sredstava, od 2018.g. radi kao neovisna konzultantica.

Ima bogato iskustvo kao trenerica/predavačica u području pripreme i implementacije projekata za državnu upravu, lokalnu i regionalnu samoupravu, tvrtke, visokoobrazovne ustanove i organizacije civilnog društva, radila je kao konzultantica na projektima tehničke pomoći za ministarstva i regionalnu samoupravu u procesu pristupanja EU, kao procjeniteljica projekata u sklopu natječaja za bespovratna sredstva i kao tehnička pomoć u pripremi i provedbi projekata i to od programa CARDS, prvi pretpristupnih fondova (PHARE, ISPA, SAPARD), IPA-e, te programa Unije i ESI fondova.

Osim navedenog, ima iskustva u programiranju za pretpristupne fondove (IPA prekogranična suradnja, Razvoj civilnog društva) i pripremi projektnih koncepata za Strukturne fondove. Idejna je začetnica i suvlasnica tvrtke Publiconn d.o.o. prve društvene mreže za korisnike EU fondova. Po vokaciji Sandra je magistrica prava, suradnica i predavačica Vijeća Europe na provedbi edukacija za suce/kinje i državne odvjetnike/ice u regiji u području Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava (JUFREX program), te članica hrvatske radne skupine za Obzor 2020 program u području društvenih i humanističkih znanosti, piše o njoj Algebra, ali to nije sve.

Sandra Benčić završila je pravni fakultet s 36 godina, nije revna u popunjavanju imovinske kartice, iako ima običaj za to okrivljivati druge, a poslovna sposobnost vidljiva je i po tome što joj je obrt završio u blokadi za 300 eura.

Prenošenje sadržaja moguće je isključivo uz odobrenje portala Hrvatski glasnik