Home OBŽ Opasnost od poplava minula je u Karlovcu, Hrvatskoj Kostajnici, Petrinji, sada prijeti Ušću Drave u Dunav, Aljmašu i Vukovaru

Opasnost od poplava minula je u Karlovcu, Hrvatskoj Kostajnici, Petrinji, sada prijeti Ušću Drave u Dunav, Aljmašu i Vukovaru

by Ante R.

Trenutni vodostaj Drave u Osijeku je 337, a na 350 proglašavaju se redovne mjere obrane od polave. zabrinjava i vodeni val koji od Botova dolazi u smijeru Osijeka i Dunavaa jer je drava kod Terezinog polja trenutno 145 a uobičajen je – 300. Dunav u Batini je trenutno 471 i zabrinjava što bi moglo doći do spajanja vodenih valova Drave i Dunava što garantira poplavu na vikend naselju na ušću Drave u Dunav, te Aljmašu, a zasigurno će ugroziti i dio Vukovara. U koliko Dunav kod Batine naraste do 530 onda je to neminovno, a prognoze iz Mađarske upravo to sugeriraju. jer se u iduća dva dana očekuje u Mohaču porast od 80 cm.

Ako se ostvare prognoze, Drava kod Osijeka bi mogla u slijedećih 2 dana dosegnuti 360 do 370 i to ponajviše uštopavanjem Dunava na ušću.

Drava se izlila kod popularnog šetališta Pampas u Osijeku

Foto Ante Šimić

Može biti slika sljedećeg: ptica

Može biti slika sljedećeg: vodena masa, trava i stablo

Može biti slika sljedećeg: vodena masa i trava

Može biti slika sljedećeg: vodena masa, stablo i trava

You may also like