Home Izdvojeno EKSKLUZIVNO Tomašević umjesto preuzimanja odgovornosti, konstantno laže građane i vrti nove spinove o Jakuševcu

EKSKLUZIVNO Tomašević umjesto preuzimanja odgovornosti, konstantno laže građane i vrti nove spinove o Jakuševcu

by Ante R.

Piše Saša Savić Razglas.org
Tomašević sada, vezano uz te nesretne događaje krajem prošle godine u kojima su bile i ljudske žrtve, traži “izlaz” iz svoje neupitne odgovornosti spinajući spinove građanima i medijima.

Gradonačelnik “pronašao” otkrivajuće dokumente
Ovog puta gradonačelnik je “pronašao” dokumente (op.a. mišljenje o stanju odlagališta iz 2008. i stručno mišljenje iz 2012.) koji prema njegovim tvrdnjama otkrivaju uzroke odrona i eksplozije na Jakuševcu.
Dokument: Mišljenje o stanju odlagališta 2008.
Dokument: Mišljenje o stanju odlagališta 2012.

Na njegovu nesreću, radi se o najobičnijem spinu i obmani budući se navedeni dokumenti odnose na sasvim druge plohe koje su se odavno prestale koristiti i na njih je stavljen gornji brtveni sloj (kolokv. zapečaćene su). Naime, projekt odlagališta optada na Jakuševcu ima više tzv. ploha koje imaju projektom propisane kapacitete i kad se “napune” otpadom zatvaraju se gornjim brtvenim slojem (koji spriječava da oborinske vode ulaze u tijelo odlagališta) i više se ne mogu koristiti. NB, svaka ploha ima i donji brtveni sloj koji spriječava da procjedne vode iz otpada prolaze u podzemne vode i na taj način se spriječava zagađivanje podzemnih voda.

Trenutno se koristi isključivo ploha br. 6 i to njezin 3 dio (ploha 6-3), budući da je prvi dio (6-1) već iskorišten, a drugi dio (6-2) na kojem je došlo do odrona i eksplozije se trenutno zbog istrage ne koristi. Dokumenti koje je gradonačelnik “pronašao” odnose se na davno zapečaćene plohe koje nemaju baš nikakve veze s plohom 6 koja se trenutno koristi.

Gradonačelnik Tomašević je ustvrdio kako se u tim dokumentima ističe postojanje “velike količine vode u tijelu odlagališta, koja se zadržava zbog poteškoća u drenaži”.

Još 04.10.2022. godine Tomašević je potpisao odluku o odabiru natjecatelja za građenje, održavanje i upravljanje podsustavima odlagališta otpada Jakuševec.

Dokument: Odluka o odabiru

U toj javnoj nabavi (što je razvidno iz detaljne analize javno objavljene natječajne dokumentacije) Grad Zagreb jasno je naveo probleme sa vodom u tijelu odlagališta (op.a. navodi se program crpljenja vode u plinskim zdencima, a navodi se i monitoring razine crpljene vode iz postojećih plinskih zdenaca) i ugovorio je sa izvođačima crpljenje te vode putem 4 crpke uz koordinaciju nadzora i projektanta te praćenje svega od strane Grada kao naručitelja.

Dodatno, u samoj dokumentaciji o nabavi je navedeno: “Kao sastavni dio održavanja odlagališta predviđeno je redovito provođenje crpljenja i monitoringa razine procjedne vode unutar zdenaca plinskog sustava na svim plohama s izvedenim sustavom otplinjavanja. Razina procjedne vode u plinskom zdencu se mjeri s mjernom trakom sa ugrađenim električnim osjetnikom (senzorom).”

U tehničkoj dokumentaciji (koja je sastavni dio dokumentacije u javnoj nabavi) navedeno je: “Budući da visoka razina vode predstavlja jedan od glavnih razloga slabijeg funkcioniranja aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalištu (smanjenja efektivna dubina zdenca i smanjen radijus utjecaja zdenca), potrebno ju je crpiti i kontrolirati dinamikom i načinom opisanim u pod točkom Monitoring razine procjedne vode u plinskom zdencima.”

Dakle, ne radi se o nečemu što je Tomašević “slučajno otkrio jučer”, nego nešto o čemu je on itekako znao i ranije.

A dodatno, nevjerojatno (i izuzetno malo izgledno) je da bi zbog nakupljene vode došlo do odrona budući se već godinama (a što potvrđuje uostalom i dokumentacija koju je sam Tomašević objavio nakon “pronalaska”) zna za nakupljane vode u tijelu odlagališta i odavno se aktivno provodi dodatna drenaža, koju je 2022. osobno nastavio provoditi i sam gradonačelnik Tomašević. Dodatna diskreditacija gradonačelnikovih tvrdnji prokazuje i informacija da je 2012. u ugovoru s izvođačem bilo ugovoreno izvlačenje/crpljenje vode iz tijela odlagališta, baš kao i u ugovoru iz 2018. godine, kao redovno održavanje tijekom gradnje.

Naime, odlagalište se gradi do visine 45 m, a naravno da gradnja traje godinama dok se ne dođe do vrha i dok se ploha ne prekrije sa gornjim brtvenim slojem. Do tada je cijela površina godinama otvorena i podložna utjecaju oborina (kiša, snijeg). Iz tog razloga se voda izvlači od 2012. godine kako je tada to prvi put i ugovoreno. Baš kako je i sam Tomašević ugovorio krajem 2022. godine.

Tomaševićeve bliske i ključne suradnice godinama sudjelovale u procesima
Nezavisni zastupnik Goluža, inače predsjednik odbora za kontrolu u gradskoj skupštini, prokazao je činjenicu da je u izradi tehničko-tehnološkog rješenja postojećeg postrojenja odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec sudjelovala Marija Novosel, koja je i navedena u samom dokumentu.

Dokument: Tehničko-tehnološko rješenje Jakuševec
Marija Novosel je jedna od ključnih osoba kada je u pitanju zagrebačko zbrinjavanje otpada i to još od 2001. godine, a koja trenutno (uz voditelja Čistoće Davora Vića) čini najbliži gradonačelnikov suradnički tim za pitanja gospodarenja otpadom. Ona je sudjelovala čak i u izradi jednog od dva “pronađena” dokumenta kojima trenutno gradonačelnik pompozno “maše pred kamerama”. Osim toga projekt gradnje od strane ZGH vodi ista osoba već 22 godine (Antonija Hojnik Vukojević), a koja je i u podružnici ZGOS bila rukovoditelj projekta građenja odlagališta.

Potpuno je bizarna i diletantska izjava gradonačelnika Tomaševića na konferenciji za medije kako je za navedene dokumente nedavno saznao da postoje. Kako je moguće da su, prema tvrdnjama gradonačelnika, tek sad pronađeni navedeni dokumenti, odnosno, alternativno kako je moguće da su pronađeni uopće?! Naravno, takva njegova tvrdnja uopće nema vjerodostojnosti.

Zagrebački Holding upravo ovih dana radi na falsifikatu dokumentacije
Kada smo počeli istraživati odrone na Jakuševcu tražili smo od gradonačelnika da nam dostavi analize za 2022. i 2023. (“Struktura i sastav odloženog otpada”, a o čemu smo opširno pisali u ranijim povezanim objavama).

U međuvremenu su nakon našeg pisma javno objavili analizu iz 2022. godine, koja (ponavljamo) nikad nije dostavljena zastupnicima u gradsku skupštinu, a što je jasno propisana obveza.

Za analizu iz 2023. godine dobili smo pisanu obavijest kako se ona upravo sada radi!

Dokument: Dopis iz ZGH

Analiza za 2023. je prema propisima morala biti učinjena u 2023. godini, a ne sada! Na koji način će se uzorkovanje koje se trebalo raditi 2023. za analizu u 2023. raditi tek u 2024., a onda temeljem toga zaključiti analiza za 2023.?!

Dakle, analiza za 2023. će zapravo biti falsifikat sa stvarnim podacima iz 2024., a to će (pretpostavljam) ovog puta predati u skupštinu, za razliku od prošle godine kada su tu obveznu proceduru “preskočili”.

Podaci iz ministarstva prokazuju Tomaševića
Ploha na kojoj se zbio odron i eksplozija (6-2) najviše je “taložena” za vrijeme gradonačelnika Tomaševića.

Naime, javno objavljene informacije na stranici resornog ministarstva govore o odloženim količinama otpada za 2021. i 2022. godinu za sva odlagališta u Hrvatskoj (uskoro će biti dostupne informacije i za 2023. godinu).

Vanjska poveznica: Izvješća ministarstva

Kapacitet nesretne plohe 6-2 je između 0.8 i 1 milijun tona (prema javno dostupnim podacima), a prema ranije navedenim informacijama iz ministarstva na tu je plohu (jer je jedino ona bila u uporabi) odloženo otprilike 600 tisuća tona u prethodne 3 godine.

Dakle, podaci iz ministarstva prokazuju da je glavnina otpada na toj plohi odložena u mandatu gradonačelnika Tomaševića, koji je tamo (suprotno svojim predizbornim obećanjima o brižnom izdvajanju zbog korisnog otpada) deponirao i biootpad i mljeveni glomazni otpad iako je navedeno ozbiljno nezakonje!